Café Cortado en spansk delikatess

Café Cortado en spansk delikatess

Från Spanien kommer den lilla Caffé Cortadon som en spansk motsvarighet till italienska Caffé Macchiato och franska Caffé Noisette, skulle man kunna säga. Det är en stark espresso med lite ångad och ibland även skummad mjölk som serveras i små, små glas. En spansk delikatess som passar utmärkt för de som önskar en espresso med mildare smak.

Café Cortado en spansk delikatess

Rötter från Spanien

Caffé Cortado består av en liten espresso med en skvätt ångad mjölk och lite eller inget skum på toppen. Den liknar italienska Caffé Macchiato men med mindre skummad mjölk och istället mera ångad mjölk. Lite som en blandning mellan en Macchiato och en Cappuccino. Drycken är mycket populär i både Spanien och i Portugal, och dricks även flitigt runt om i Latinamerika. På Cuba kallas den Cortadito och dricks vanligtvis under eftermiddagen.

Cortado betyder skuren vilken betyder att espresson är skuren med en skvätt varm mjölk, med syfte att mildra den annars väldigt bittra och distinkta smak hos en enkel espresso (på spanska Caffé Solo). Mängden mjölk är mycket liten och espresson ska fortfarande vara dominerande för att det ska vara en Caffé Cortado.

Café Cortado en spansk delikatess

Caffé Cortado serveras i glas

En äkta Caffé Cortado serveras i ett litet, litet glas. Glaset påminner lite om ett shotglas. Glaset kan ha en botten och ett handtag av metall, men huvudsaken är att drycken servereras i glas. Varför det är så kan tänkas bero på att smaken blir bättre i ett glas. Somliga menar på att porslinet i ett kopp lättare lämnar kvar en viss smak av diskmedel efter rengöring på ett sätt som ett glas inte gör, och att det därmed skulle vara till ens fördel att alltid beställa espresso i ett litet glas för bästa smakupplevelse.

Så gör du en Caffé Cortado

Ja, själva processen är inte särskilt komplicerad vilket du säkert förstår vid det här laget. En espresso och en skvätt ångad mjölk. That’s it! Och eventuellt lite socker för den som önskar det. Här är det ju mer bönor och själva tillredningen som är det viktiga och att de håller hög kvalité. Vi har i tidigare inlägg bland annat pratat om vikten av att ha en bra espressomaskin. Dels för att espresson ska bli riktigt bra, men likaså för att resultatet av den ångade och skummade mjölken ska bli så bra som möjligt. En espressomaskin får med andra ord gärna kosta lite extra, då en med bättre kvalité har större kapacitet till att tillreda bra kaffe och varm mjölk.

När espresso hällts ner i glaset tillsätts den varma mjölken med lite är inget skum på toppen. Skummet är inte nödvändigt i en Caffé Cortado men används ofta av baristor med syfte att göra så kallad Latte Art. När mjölken adderats så är Caffé Cortadon redo att avnjutas.

Café Cortado en spansk delikatess

Olika varianter av Caffé Cortado

En Caffé Cortado är alltid en espresso med lite, lite varm mjölk som hälls ner i glaset på slutet efter espresson. Men det finns även varianter så som Cortado Condensada/Bombon, vilket är en espresso med kondenserad varm mjölk. Vi har också Cortado leche y leche, vilket är en espresso med varm, kondenserad mjölk och vanlig mjölk eller grädde.