Stor guide till koffeinfritt kaffe

Stor guide till koffeinfritt kaffe

Koffeinfritt kaffe är alltid ett mysterium när man pratar om det. Det är väldigt få som verkligen vet vad det egentligen innebär. Men ni kommer få stenkoll på det efter att ha läst artikeln om koffeinfritt kaffe.

Stor guide till koffeinfritt kaffe

Ok så ge mig det snabba svaret om koffeinfritt kaffe

Tyvärr är det inte så enkelt. Koffeinfritt bör vara att det är 100% men så enkelt är det inte. Kanske har vi i norden satt fel ord på processen bakom. På enkelska så användar man decaffeination som ord vilket innebär att det har funnits coffein men man har reducerat mängden koffein. Vanligt begrepp som man lite käkt kan slängas mig på stan är ”decaf”. Det finns kaffesubstitut utan koffein men det är inte riktigt kaffe…

Så hur gör man nästan koffeinfritt kaffe?

Innan man rostar kaffe så är de gröna och sköna och här har tillverkarna chansen att påverka en hel del av kaffebönans karaktär. Det är även när bönan är grön som man filtrerar bort koffeinet i kaffet. Processne är inte helt enkel eftersom det är så mycket annat som skall finnas kvar i kaffebönan för att den ska smaka gott. Eller kom ihåg siffran 1000, det är ungefär så många kemikalier som bidrar till en bra kaffeupplevelse.

Koffein är vattenlösligt vilket gör att att man brukar använda vatten i processen. Skulle man bara använda vatten så skulle det tyvärr medföra att många andra kemikalier påverkar så därför behöver man vara lite smartare. Några bidragande substanser för ett bra koffeinfritt kaffe är metylenklorid, aktivt kol, kolsyra eller t.ex etylacetat. Dessa ämnen hjälper till att påskynda processen och minimera den förstörande effekten som enbart vatten kan ha på smaken av det koffeinfria kaffet.

white plastic pitcher with black liquid on wooden surface

Olika typer av processer vid framställning

Roselius processen

Uppfinnaren Ludwig Roselius patenterade denna teknik 1906. Var mest av en slump som han upptäckte metoden när några av hans kaffesäckar råkade hamna i havsvatten som sedan fick torka. Mycket av koffeinet försvann men många av smakerna bibehölls bra. Han process för att göra koffeinfritt kaffe innebär att man använder sig av vattenånga med olika typer av syror och baser för att slutligen använda benzen för att ta bort så mycket koffein som möjligt. Idag så använder man inte processen eftersom den innehåller farliga kemikalier.

Swiss processen

1933 upptäckte man i Schweiz hur man kunde använda nästan enbart vatten för att ta bort så mycket koffein som möjligt från kaffebönor via den kemiska processen osmosis. MAn börjar med att använda hett vatten för att lösa upp och extrahera koffeinet. Vattnet spolas ur och passerar ett aktivt kolfilter. Filtret är så fint så att de stora koffein molekyler stoppas och mindre molekyler som innehåller smaker kan passera. Så en tank med vatten kommer innehålla koffeinet och den andra tanken med vatten smakerna. Sedan förs vattnet med smakerna över till kaffebönorna och absorberas tillbaka.

Stor guide till koffeinfritt kaffe

Koldioxid processen

Uppfunnen av Kurt Zosel som är vetenskapsman vid Max Planks institutet. Den här metoden anses av många vara en av de bästa eftersom koldioxiden verkar selektivt på koffeinet. Genom att använda superkritiskt koldioxid (koldioxiden går från gas till vötska vid ett visst tryck och viss temperatur, det här tillståndet gör att man lösa andra ämnen på en bra nivå) och extremt högt tryck så kan man trycka ut koffeinet som man leder till en absorptionskammare där man lättar på trycket och koldioxiden blir till gas och löses upp.

Hur mycket koffein innehåller koffeinfritt kaffe?

Det finns olika studier på hur mycket koffein det finns i koffeinfritt kaffe men ungefär mellan 3 mg till 32mg per kaffekopp. Det är en stor variation på hur mycket koffein det koffeinfria kaffet innehåller beroende på levarantör och man bör fråga.
När är det bra att dricka koffeinfritt kaffe?

Vi i norden är mer eller mindre kaffeberoende med ca 3 koppar kaffe per dag, eller 21 koppar per vecka elle 1095 koppar kaffe per år! Vi får dagligen i oss ganska mycket koffein.

Några effekter av koffein:

– Blodtryckshöjande
– Höjer pulsen
– Lägre tarmrörelse
– Stimulerar det centrala nervsystemet

Så att dricka koffeinfritt kaffe kan vara bra för:

– Gravida kvinnor
– De som har hjärtproblem
– De som har sömnproblem pga av för högt koffeinintag
– De som är koffeinberoende och får biverkningar. Bra sätt att trappa ner.

Stor guide till koffeinfritt kaffe

Men är det verkligen bra att dricka koffeinfritt kaffe?

Vi nämde tidigare att man behöver processa kaffebönor med olika kemikalier för att reducera koffeinet i kaffet. Vi tror på att man ska hålla kaffebönor så naturliga som möjligt för att inte riskera andra hälsoproblem. Givetvis är processen när man gör koffeinfritt kaffe en hälsorisk. Koffeinfritt kaffe har även ett lägre ph värde än vanligt kaffe vilket inte är bra för kroppen och man kan få biverkningar om man har en långvarig relation med det koffeinfria kaffet.

Kan man fortfarande bli koffeinberoende av koffeinfritt kaffe? Yes även om koffeinnivån är låg så kan man fortfarande bli beroende och få koffeinabstinens. Glöm inte att storstäda din kaffebryggare för än bättre smak.